Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie


Zasady publikacji informacji
Informacje zawarte na stronie realizowane są na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

76-037 Będzino 21

Gmina Będzino / Powiat Koszaliński
województwo zachodniopomorskie

Dane teleadresowe:

tel.  +48 943 162 016
fax: +48 943 162 003
www: gok.bedzino.pl
e-mail: gok@bedzino.pl

NIP: 499-05-51-740
REGON: 320400045

Konto bankowe:
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie o/Będzino

Numer rachunku bankowego:
92-8581-1014-0200-6990-2000-0001