Akty prawne
Obraz: pdf.png Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie z dnia 07 września 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej
Obraz: pdf.png Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie z dnia 07 września 2016 roku w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznej
 Obraz: pdf.png Ustawa z dnia 6 września 2001 roku  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Obraz: pdf.png Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie: Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.)
Wprowadził
Administrator
30.03.2022 09:19:30
Opublikował
Administrator
30.03.2022 09:19:30
Odpowiedzialny za treść
Administrator
30.03.2022 09:19:30
Zaktualizował
Administrator
30.03.2022 09:21:29